Renaissance-jazz


Renaissance-jazz
(Tsaritsyno Museum-Reserve, Big Palace, Bazhenov Hall)
Photo: M. Belova, A. Chernyshov, M. Gorlov (Tsaritsyno Museum-Reserve)