Vespro della Beata Vergine. Rehearsals

Photo: Marina Tolstobrova